(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

កិច្ចប្រជុំក្រុមស្នូលលើសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជំនួយសង្គម

អង្គភាពសម្របសម្រួលកិច្ចគាំពារសង្គមនៃក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រុមលើសេចក្តីព្រាងស្នូលគោលនយោបាយជំនួយសង្គមក្របខ័ណ្ឌនៅថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦, បន្ទប់ ៦០៣ នៅម៉ោង ៨:៣0 ព្រឹក, ការិយាល័យនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការប្រមូលផ្តុំទិដ្ឋភាពឬមតិយោបល់របស់អ្នកក្នុងការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌត្រឹមត្រូវមួយហើយនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីត្រូវដាក់បញ្ចូលជាមួយនឹងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសន្តិសុខសង្គមដែលបង្កើតឡើងដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។