(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

អង្កការអភិវឌ្ឍន៍

List of the Development Organisations:

 1.     AQIP SEED CAMBODIA
 2.     Asian Development Bank (ADB)
 3.     AusAID ( Australian Government)
 4.     Delegation of the European Union
 5.     Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
 6.     Franch Agency for Development (AFD)
 7.     German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)
 8.     KFW Bankengruppe
 9.     KFW Development Bank – KFW Entwicklungsbank
 10.     Oxfam America
 11.     Oxfam GB
 12.     World Food Programme of the United Nations (WFP)
 13.     WorldVision Cambodia
 14.     World Bank
 15.     Korea Food Research Institute