(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

dsc00447

Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Preah Sdach, Prey Veng

The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in cooperation with Ministry of Economy and Finance under the support of Emergency Food Assistance Project-Additional Financing (EFAP-AF) is going to organize a Sub-National More »

Food Security

The Consultation Meeting on Climate Change Risks and Food Security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in collaboration with key government stakeholders and the Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System (RIMES) is jointly organizing the consultation meeting on "Climate More »

YFP3

Youth in good governance

Meaningful youth participation” entails youth participating in decision-making and activities at all sectors and at all levels, including politics, economics, society, and the environment, freely and equally under a clear legal framework,” More »

E-DSC02334-3

Meeting on the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) on 1st October 2012

The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in collaboration with Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is going to organize a stakeholder meeting on 1stOctober 2012at the Office More »

featured-09

Techniques and Tools to Promote Investment in Agriculture

Agricultural  growth  is  at  least  twice  as  effective  in  lifting  people  out  of  poverty  and  hunger  as growth from other sectors. In fact, many countries that have consistently invested in agriculture have More »

Core Group Meeting on draft Social Assistance Policy Framework

Social Protection Coordination Unit of CARD will organize Core Group meeting on draft Social Assistance Policy framework on 10th February 2016, room 603 at 8:30 am, Office of the Council of Ministers. The aim of this meeting is gather your view or comments to develop a proper framework and in order to be incorporated with Social

Hot News

(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

Meeting with E.U Ambassador on 22nd January 2016 presided over by his excellency Deputy Prime Minister Yim Chhay ly

12540994_10153828897075629_636648165312760051_n