(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

National Action Plan for the Zero Hunger Challenge in Cambodia (NAP / ZHC 2016-2025)

The document of  National Action Plan for the Zero Hunger Challenge in Cambodia (NAP / ZHC 2016-2025)​​ is available here: Final English 02 03 2016

 

National Strategy for Food Security and Nutrition 2014-2018

The document of National Strategy for Food Security and Nutrition (2014-2018) is available here: Final NSFSN English 28-05-2014_final

 

Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Samrong Torng and Phnom Sruoch District Kampong Speu Province

The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in cooperation with Ministry of Economy and Finance under the support of Emergency Food Assistance Project-Additional Financing (EFAP-AF) is going to organize a Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Samrong Torng District on 15-17 December 2014 and Phnom Sruoch District on 22-24 December 2014 Kampong Speu Province.