(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

Contact

Council for Agricultural and Rural Development
Address: Office of the Council of Ministers, #41, Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia, Post Box: 2470

Monivong Blv. 134 (corner Kampuchea Krom Blvd.), Phnom Penh, Cambodia

Social Protection Coordination Unit (SPCU)
H.E. Dr. Sann Vathana
Address: Room 524, Office of the Council of Ministers, #41, Russian Federation Blvd., Phnom Penh, Cambodia, PO Box: 2470
H/P: +855(0)12 950410
Tel: +855(0)23 212432
Tel/Fax: +855(0)23 214006
Email: vathana20@yahoo.com
Cambodia Food Security and Nutrition Information System
H.E. Sok Silo
Deputy Secretary General

Council for Agricultural and Rural Development (CARD)

Address: Council for Agricultural and Rural Development Office of the Council of Ministers, Russian Federation Boulevard
P.O Box 2470 Phnom Penh, Cambodia
H/P: +(855 12) 451 111
Email: silosok@yahoo.com.au