(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

Category Archives: Slideshow

Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Preah Sdach, Prey Veng

dsc00447

The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in cooperation with Ministry of Economy and Finance under the support of Emergency Food Assistance Project-Additional Financing (EFAP-AF) is going to organize a Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Preah Sdach District, Prey Veng Province from 23-25 …

The Consultation Meeting on Climate Change Risks and Food Security

Food Security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in collaboration with key government stakeholders and the Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System (RIMES) is jointly organizing the consultation meeting on “Climate Change Risks and Food Security” to be held on 12 August 2011 at HIMAWARI Hotel Apartments.

The objectives of the meeting are to…

Youth in good governance

YFP3

Meaningful youth participation” entails youth participating in decision-making and activities at all sectors and at all levels, including politics, economics, society, and the environment, freely and equally under a clear legal framework,” said Mr. Long Khet, Executive Director of Youth for Peace.

These statements were made in a forum on “meaningful participation of youth in good governance” organized by his organization during December 2013 and held at the Inter-Continental Hotel in Phnom Penh….