(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

Category Archives: Programs/Projects

Social Assistance Policy Workshop

The development of the current National Social Protection Strategy 2011-2015 (NSPS) was coordinated by the Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in collaboration with relevant line agencies with the overarching aim of developing a system of social safety nets for poor and vulnerable segments of the population in collaboration with implementing line ministries. The

North-West Irrigation Sector Project (NWISP)

Punley irrigation subproject of North-West Irrigation Sector Project (NWISP) will irrigate 440 ha of rice fields in the command area and about 94 ha in reservoir area. A further 132 ha in the reservoir will have more assured water supply for a floating rice crop. The expected outcomes of the project are to boost agriculture production for the beneficiaries in Punley and Svay Sar villages and will provide …

Tonle Sap Initiative

The Asian Development Bank (ADB) has established itself as the leading funding agency in the Tonle Sap Basin. The Bank’s involvement in Tonle Sap Basin started in 1998 as part of a technical assistance (TA) for the Mekong Region amounting to US$1.65 million. It has the objective of identifying investment projects related to community-based natural resources management…