(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

Social Assistance Policy Workshop

The development of the current National Social Protection Strategy 2011-2015 (NSPS) was coordinated by the Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in collaboration with relevant line agencies with the overarching aim of developing a system of social safety nets for poor and vulnerable segments of the population in collaboration with implementing line ministries. The NSPS was endorsed by the Council of Ministers (CoM) in 2011. There has been remarkable progress since then in terms of expanding and strengthening the coverage and sustainability of key components of the NSPS.

The current National Strategic Development Plan 2014-2018 (NSDP) calls for updating the NSPS in order to strengthen the social protection system to be “more interconnected and coordinated and consolidate it as an integrated, consistent, and efficient system covering both the public and private sectors, including a clear cut division of roles distingu