(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

dsc00447

Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Preah Sdach, Prey Veng

The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in cooperation with Ministry of Economy and Finance under the support of Emergency Food Assistance Project-Additional Financing (EFAP-AF) is going to organize a Sub-National More »

Food Security

The Consultation Meeting on Climate Change Risks and Food Security

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in collaboration with key government stakeholders and the Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System (RIMES) is jointly organizing the consultation meeting on "Climate More »

YFP3

Youth in good governance

Meaningful youth participation” entails youth participating in decision-making and activities at all sectors and at all levels, including politics, economics, society, and the environment, freely and equally under a clear legal framework,” More »

E-DSC02334-3

Meeting on the Integrated Food Security Phase Classification (IPC) on 1st October 2012

The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in collaboration with Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) is going to organize a stakeholder meeting on 1stOctober 2012at the Office More »

featured-09

Techniques and Tools to Promote Investment in Agriculture

Agricultural  growth  is  at  least  twice  as  effective  in  lifting  people  out  of  poverty  and  hunger  as growth from other sectors. In fact, many countries that have consistently invested in agriculture have More »

National Action Plan for the Zero Hunger Challenge in Cambodia (NAP / ZHC 2016-2025)

The document of  National Action Plan for the Zero Hunger Challenge in Cambodia (NAP / ZHC 2016-2025)​​ is available here: Final English 02 03 2016

National Strategy for Food Security and Nutrition 2014-2018

The document of National Strategy for Food Security and Nutrition (2014-2018) is available here: Final NSFSN English 28-05-2014_final

The One Village One Product National Committee led by H.E Senior minister Chan Sarun have visited the Cambodia Craft Art Center on 12 February 2016

On February 12 2016, His Excellency Senior Minister Chan Sarun, High Representative of the Deputy Prime Minister Yim Chhay Ly, led a delegation of the National Committee of One village One Product Movement to visit the Cambodia for Art Craft Center, located in Wat Phnom. This Center has been organizing almost ready by getting permission from