(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

ប្រភេទបណ្ណាសារ: កម្មវិធី/គម្រោង

Japanese Fund for Poverty Reduction (9114)

From 2006 onward the Japanese Fund for Poverty Reduction (JFPR) has financed the following projects in Cambodia through ADB:

Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project (TS-PRSDP).

TS-PRSDP 3rd Quarterly Report 2012
Work pland and Budget plan 2013
Letter of No Objection from ADB on TS-PRSDP 2013 AWPB
LTR_Distribute Final PAM-050213

កម្មវិធី និងគំរោងជាមួយ កសជ

CARD is involved in the following projects:

Japanese Fund for Poverty Reduction (JFPR – 9114)
Projects from the Tonle Sap Initiative…