(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

ប្រភេទបណ្ណាសារ: សន្តិសុខ​ស្បៀង​ និង​ អាហារូបត្ថម្ភ

ផែនការសកម្មភាពជាតិ ស្តីពី គំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់កាត់បន្ថយភាព អត់ឃ្លាន ឱ្យដល់ក្រមិតសូន្យនៅកម្ពុជា​ (២០១៦​-២០២៥)

ឯកសាររបស់ផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពី​ គំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់កាត់បន្ថយភាព អត់ឃ្លាន ឱ្យដល់ក្រមិតសូន្យនៅកម្ពុជា(២០១៦-២០២៥) មាននៅ​ទីនេះ: Final Khmer 24 02 2016

យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ ២០១៤​-២០១៨

ឯកសាររបស់យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខស្បៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ (២០១៤​-២០១៨) មាននៅ​ទីនេះ: Final NSFSN Khmer _ 28 05 2014=final

(English) Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Samrong Torng and Phnom Sruoch District Kampong Speu Province

(English) The Council for Agricultural and Rural Development (CARD) in cooperation with Ministry of Economy and Finance under the support of Emergency Food Assistance Project-Additional Financing (EFAP-AF) is going to organize a Sub-National Training Course on “Food Security and Nutrition” at Samrong Torng District on 15-17 December 2014 and Phnom Sruoch District on 22-24 December 2014 Kampong Speu Province.