(ភ្នំពេញ)៖ នៅម៉ោង៨៖០០ព្រឹក ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) ប្រមាណ ៤,៩០១នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និងសន្និបាតកោះពេជ្រ។

Bulletins

The Cambodia Food Security and Nutrition Quarterly Bulletin aims to provide decision makers with a regular overview of trends and emerging threats relating to food and nutrition security in Cambodia. It is a collaborative effort between the Council for Agricultural and Rural Development (CARD), the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), the Ministry of Water Resource and Meteorology (MoWRAM), the Ministry of Health (MoH), the National Committee for Disaster Management (NCDM) and the National Institute of Statistics (NIS), with technical and financial support from the United Nations World Food Programme, UNICEF, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and the World Health Organization.

Attachment Size
Quarterly-FSN-Bulletin-No1 748.78 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No2 373.76 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No3 530.67 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No4 785.93 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No5 759.76 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No6 667.53 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No7 785.01 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No8 732.56 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No9 812.73 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No10 1.28 MB
Quarterly-FSN-Bulletin-No11 590.92 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No12 650.59 KB
Quarterly-FSN-Bulletin-No13 807.05 KB